โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
ปีท่องเที่ยวภุฏาน 2558
 

 

ภูฏานประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวภูฏานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก รัชกาลที่4 พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาซึ่งเป็นที่รักของปวงประชาในประเทศภูฏาน

 

ในโอกาสนี้การท่องเที่ยวภูฏานซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2517 สมัยที่พระองค์ยังครองราชย์อยู่ พระองค์ได้ทรงวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรอบครอบซึ่งทำให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยืนยาวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวจึงกำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวภูฏาน

 

ดังนั้นในปีหน้าจึงมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับปีหน้า ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ เว็ปไซด์ทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน http://www.visitbhutanyear.com/