โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
เราอยากรู้จักคุณมากขึ้น ผ่านการทำแบบสอบถามสั้นๆ

 

 

หมายเหตุเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม

 

เนื่องจากความต้องการเที่ยวภูฏานจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมีเพิ่มขึ้น Bhutan Airlines ประเทศไทยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยข้อสรุปของการทำแบบสอบถามจะถูกนำเสนอให้กับการท่องเที่ยวภูฏานและบริษัททัวร์ที่ทำทัวร์ภูฏานในประเทศไทยเพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูฏานในอนาคต