โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
เทศกาลประจำฤดูร้อน
 

 

June 2015

Jun 6 : Kurjey Tshechu, งานจัดขึ้นที่ Kurjey Lhakhang เมือง Chekhor

Jun 24 - Jun 26 : Nimalung Tshechu, งานจัดขึ้นที่ Nimalung Dratshang Chummi เมือง Bumthang

July 2015

Jul 5 - Jul 6 : Haa Summer Festival จัดขึ้นที่ Town Festival Ground เมือง Haa แพ็คเกจชมเทศกาลที่เมืองฮา 

August 2015

Aug 23 - Aug 24 : Masutake Mushroom Festival จัดขึ้นที่ Ura, Bumthang