โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
4 มิถุนายน - วันคล้ายวันประสูติ เจ็ตสุน เปม่า ราชินีแห่งภูฏาน

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์