โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
พาโร เซชู 2558
 

[English Version] Click

 

"เซชู" เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อระลึกคุณถึงพระโพธิสัตว์ปัทมสัมภวะ (ผู้ที่เกิดจากดอกบัว) หรือในภูฏานเป็นที่รู้กันดีในนามของกูรูรินโปเช ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในการเผยแพร่พุทธศาสนาลัทธิตันตระในแถบประเทศธิเบตซึ่งรวมถึงประเทศภูฏานเมื่อประมาณ คริสต์ศักราช 800 เซชูเป็นการแสดงโดยจะจัดขึ้นตามเมืองต่างๆปีละครั้งไม่ตรงกัน การแสดงที่สำคัญในเทศกาลนี้คือ การแสดงระบำหน้ากากชุดต่างๆในลานอเนกประสงค์ของซอง (ป้อมปราการ)

 

ผู้แสดงเป็นพระหรือฆราวาสที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ผู้รำจะแต่งกายด้วยชุดกระโปรงบานเป็นชั้นๆทำด้วยผ้ามีสดใส สวมหน้ากากเป็นรูปภูตผีปีศาจ สัตว์ หรือเทพเจ้า ใช้เครื่องประดับที่ทำจากกระดูกสัตว์ จุดประสงค์ของการรำเพื่อขับไล่มารหรือภูตผีปีศาจที่ชั่วร้าย ชุดการแสดงมีหลายชุด องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้การเต้นระบำหน้ากากนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเมื่อ พ.ศ. 2548

 

เซชูที่สำคัญจะจัดขึ้นในหัวเมืองใหญ่ๆเช่น เมืองทิมพู เมืองพาโร เมือพูนนาคา เมืองวังดี และ เมืองบูมตัง เทศกาลเซชูในแต่ละเมืองจะกินเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ อีกมนต์เสน่ห์ของการเข้าชมเซชูคือการพบปะและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวภูฏานที่อยู่ในชนบทซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกที่พยามยามเข้ามาร่วมในเทศกาล จึงเป็นโอกาสที่ดีของท่านในการเห็นการผสมผสานของวัฒนธรรมภูฏานและกล่าวกันว่าการเข้ารวมเซชูจะเป็นการนำบุญเข้าสู่ตัวเองอีกด้วย