โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากการที่ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเองในหมู่ประชาชน จึงสร้างความประทับใจแก่พสกนิกรอย่างสูง ในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน 21 กุมภาพันธ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์และภูฏานแอร์ไลน์ประเทศไทย