โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
วันและเวลาเที่ยวบินใหม่ภูฏานแอร์ไลน์ 2559
โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ ขอแจ้งเวลาเที่ยวบินใหม่ของภูฏานแอร์ไลน์ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึง 14 เม.ย. 2559  หากวันและเวลาจากเที่ยวบินใหม่มีผลกระทบกับ booking ที่ท่านทำจองไว้เดิมอยู่แล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02-630-4600-1

 

 

Flight Schedule (01DEC15 - 14FEB16)
 
 
Flight Schedule (15FEB16 - 15MAR16)
 
 
Flight Schedule (16MAR16 - 14APR16)