โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
วันชาติราชอาณาจักรภูฏาน
 

17 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันชาติของประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นวันขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ (Druk Gyalpo) พระองค์แรกของภูฏาน อูเก้น วังชุก วันนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์วังชุกเมื่อ 107 ปีก่อน โดยในวันชาติของทุกปีจะมีพิธีจัดขึ้น ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (Changlimithang Stadium) โดยมีพระมหากษัตริย์สมัยปัจจุบันเป็นประธานในพิธีเพื่อรำลึกถึง พระราชาธิบดีอูเก้น วังชุก