โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
ครบรอบวันก่อตั้ง โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ 3 มิถุนายน
 
 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นวันครบรอบวันเกิดบริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ ซึ่งก่อตั้งโดยนายศิเวก สัจเดว ทางบริษัทและทีมงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา การขยายตลาดภูฏานและทำให้ภูฏานเป็นที่รู้จักของคนไทยรวมไปถึงการให้บริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพนั้นเป็นงานหลักของเรา ในปีต่อๆไปเราจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวภูฏานทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังประเทศแห่งความสุขที่จะมีมากขึ้นในทุกๆปี 

 

โอ เอ็ม จี เอ็กพีเรียนซ์ และทีมงานจึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบริษัท ทัวร์ภูฏาน องค์กร หรือ ลูกค้าขาจร ที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมา