โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
กาซา - เมืองเล็กๆที่ขายเห็ดราคาเท่าทองคำ
 

[English Version Available] Click here

 

กาซา เมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของภูฏานซึ่งอยู่ติดกับเมืองพูนนาคา เมืองทิมพู และ วังดี โดยทางตอนเหนือของกาซาติดกับทิเบต เมืองอันสวยงามนี้ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,500 ถึง 4,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งมีฤดูหนาวที่หนาวเย็นและฤดูร้อนที่สั่นแต่มีความสวยงามดุจเพชรของประเทศนี้

 

กาซาประกอบด้วยประชาการเพียง 3,000 คน รวมไปถึงชนพื้นเมืองที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รายได้ของเมืองมาจากการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากตัวจามรี เช่นผ้าที่ทำจากขนจามรี ซีส เนย และเนื้อจามรี นอกจากนี้ประชาการเหล่านี้ยังมีอาชีพในการหาตัง ถั่ง เช่า (เห็ดหนอน) ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและสรรพคุณที่ดีทางด้านการแพทย์ โดยตัง ถั่ง เช่าเป็นเห็ดสมุนไพรที่มีราคาพอๆกับทองคำซึ่งเป็นที่นิยมในไทย จีน ภูฏาน และทิเบต ครั้งหน้ามาทำความรู้จักกันว่าเห็ดหนอนคืออะไร และทำไมถึงมีราคาที่แพงขนาดนี้นะครับ