โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
อัพเดตเวลาบิน 15 ก.ย. 2558 - 14 ก.พ. 2559 **ใหม่
กรุณาโทรสอบถามเวลาเที่ยวบินอีกครั้งที่ 02-630-4600-1
หรือบริษัททัวร์ภูฏาน ที่ท่านได้ใช้บริกาาร
 
เที่ยวบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558
บินทุกวัน
เที่ยวบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
บินเฉพาะวัน -/อ/พ/พฤ/-/ส/อา
**เที่ยวบินเสริมหรือเที่ยวบินพิเศษอาจมีเวลาบินที่นอกเหนือจากนี้