โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
ครบรอบ 2 ปีแล้วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของภูฏานแอร์ไลน์
 

ครบรอบ 2 ปีแล้วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของภูฏานแอร์ไลน์

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 2 ปีของภูฏานแอร์ไลน์ในการเริ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากที่บินอยู่ภายในประเทศมาเกือบ 2 ปีตั้งแต่ปี 2011 ในโอกาสนี้ภูฏานแอร์ไลน์ ณ เมืองทิมพู ได้ใช้วาระนี้ในการขอบคุณ บริษัททัวร์ภูฏาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการใช้บริการกับเราเสมอมา ซึ่งทำให้ทั้งปี 2014-2015 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวภูฏานอย่างแท้จริง