A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: lang

Filename: frontend/page.php

Line Number: 828

โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
อยากไปภูฏานต้องทำอย่างไร

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าและเดินทางไปยังประเทศภูฏานได้ด้วยตนเอง การขอวีซ่าท่องเที่ยวภูฏานจะทำได้โดยการติดต่อบริษัททัวร์เท่านั้น นั้นหมายถึงท่านจะต้องเลือกซื้อแพ็คเกจภูฏานจากบริษัททัวร์ที่ท่านเชื่อถือได้และได้รับการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (รายชื่อ บริษัททัวร์ที่เชื่อถือได้ คลิ๊กที่นี่ ) หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายการบินได้ที่ 02-630-4600-1 

 

*หมายเหตุ การขอวีซ่าจะดำเนินการหลังจากที่ท่านมีการจ่ายเงินค่าแพ็คเกจเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องแปลกใจหากบริษัททัวร์ขอให้ท่านจ่ายเงินเร็วกว่าปกติ